De geschiedenis van het bleken van tanden

Het verlangen naar perfect witte tanden is er een die mensen door de geschiedenis heen op zoek heeft gebracht naar snelle, gemakkelijke opties om tanden te bleken. Nu de tijd is voortgeschreden, zijn er meer mogelijkheden dan ooit om de massa’s mensen witte tanden te geven.

Er zijn enkele interessante feiten over de geschiedenis van het bleken van tanden. Het zal u misschien verbazen te horen dat tanden bleken veel ouder is dan de tandenborstel zelf. Bekijk het bewijs voor deze bewering en ontdek hoe ver de praktijk teruggaat.

Tanden bleken was blijkbaar een zeer populaire en gangbare praktijk bij de Romeinen. Volgens sommige lectuur van de tijdscapsule werd ontdekt dat salpeterzuur blekende eigenschappen had. Met een combinatie van gemalen zout en azijn, wijnazijn en citroensap werd dit op de tanden aangebracht om ze witter te maken. Sommigen wreven hun tanden in met de substantie van schoensmeer en haar. Het zuur in de azijn zou ook het oppervlak van het glazuur insnijden.

 TANDARTS ZOETERMEER

Ook bacteriële infecties waren een normaal gevolg van een slechte mondhygiëne. Deze infecties omvatten gingivitis en parodontitis. Ook hier werden tandenpoetsen en het gebruik van mondwater gebruikt om het probleem van deze infecties op te lossen. Door de tanden te poetsen werden de voedselresten die tussen de tanden en het tandvlees vastzitten, losgemaakt. De gewoonte om de tanden te poetsen wordt ook vandaag nog voortgezet, zodat we schone tanden kunnen blijven houden.

Schone en witte tanden waren een teken van schoonheid en een gezonde levensstijl. Vandaag de dag verlangen mensen naar wittere tanden waarmee ze kunnen pronken. De markt is vol met verschillende soorten producten en kleding, maar het is een zeldzaamheid om een tandheelkundig product te vinden dat transformerend is. Het beste voorbeeld is de tandpasta. Gewoonlijk heeft elke tandpasta die verkrijgbaar is dezelfde samenstelling. De samenstelling van een tandpasta varieert, maar de meest voorkomende is fluoride, dat fungeert als het belangrijkste ingrediënt. Fluoride is effectief in het versterken van het glazuur, het bestrijden van tandplak en het helpt ook de kans op tandbederf te minimaliseren. De andere ingrediënten zijn ook belangrijk, maar ook deze zijn alleen van toepassing op de samenstelling van de tandpasta.

Het doel van de tanden is de duur van de tanden te helpen bij het kauwen van het voedsel. In het algemeen heeft ieder mens een set tanden. Het bovenste deel zijn de snijtanden, direct daarna komen de hoektanden, en dan de hoektanden. De tanden en kiezen die zich onder het tandvlees bevinden, worden aangeduid als de horizontale zachtere weefsels tand, de benige articulator en de rechter temporale en intrinsieke instrumentale cilinders. De hoektanden en de kiezen zijn de twee premolaren die helemaal achteraan in de mond te vinden zijn, boven en onder. Deze tanden helpen bij het malen, scheuren en glazuren van het voedsel. De premolaren zijn uiterst belangrijk omdat deze tanden helpen bij het versterken van de effecten van het speeksel en ze hebben ook een groot gebied dat uitsluitend bestemd is voor het kauwen.

Alle tanden zijn gelijk geschapen. Dan is er het intrinsieke apparaat of het tandbeen waar het voedsel wordt ingesloten voordat de werking van de speekselenzymen erop inwerkt. Tenslotte is er de pulpa waar zich de zenuwen en andere cellulaire structuren bevinden. De wortel is een lintvormige holte waarin zich de bloedvaten en de zenuwen bevinden die met de tanden verbonden zijn. De wortel wordt soms ook theopedia genoemd en de situatie wordt gewoonlijk door de tandarts behandeld.

Een ander belangrijk orgaan dat een belangrijke rol speelt in het hele proces van tandherstel is de transplantatie van de tandwortel. Er zijn vele orgaansystemen in dit lichaam en het orgaan dat vooral belangrijk is, is de mond, omdat wij daar onze tanden gebruiken voor het overgrote deel van onze bouwactiviteiten.

Er zijn een paar methoden of manieren die kunnen worden gebruikt om een tand te verplaatsen of te verplaatsen. De eerste methode is meestal het gebruik van een lepel. Deze kan met de lepel in een neerwaarts patroon naar de basis van de tand worden bewogen. Wanneer het voedsel voldoende van de tand is geschraapt, kan het naar boven worden bewogen om een richel te vormen. Deze beweging van de lepel gebeurt meestal op het gevoel. Het zal aanvoelen dat de tijd verstrijkt wanneer de voedselarm de nodige voedingsstoffen zal hebben opgenomen en weer klaar zal zijn om te gaan.

De tweede methode is ook het gebruik van een lepel, maar deze keer wordt het werktuig in warm water gedompeld, zodat de beweging de voedseldeeltjes van de tand begint los te maken. Zodra het implantaat door het lichaam is geaccepteerd, wordt er een tandheelkundige kroon overheen gezet. Deze stap wordt meestal gedaan door een kaakchirurg omdat alleen zij dit goed kunnen.

Daarom heeft u een paar opties als het gaat om een tandimplantaat. U kunt kiezen voor de traditionele twee-staps of de directe methode. Maar, het is altijd optimaal om voor de directe methode te gaan.

About Lawrence Simmmons